Konkurs


NazwaEDEN2017
OpisGłównym organizatorem Konkursu jest Komisja Europejska. Polską edycję realizuje Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Konkurs jest adresowany do ośrodków turystycznych, które spełniają kryteria nakreślone przez Komisję Europejską, dzięki którym możliwe jest realizowanie takich celów jak: zapewnienie zrównoważonego rozwoju turystyki, usuwanie barier hamujących ten rozwój, zmniejszenie koncentracji czasowej i przestrzennej turystyki, zacieśnienia współpracy między zwycięskimi destynacjami. Dodatkowo konkurs pomaga wyłonić miejsca mające unikatowe atrakcje turystyczne. Tematy przewodnie kolejnych edycji Konkursu oraz podstawowe kryteria są ustalane przez Komisję Europejską.
Data startu2017-05-16
Koniec zgłaszania2017-06-13
Osoby do kontaktu
Załączniki
Konkurs zamkniety